Студентський науковий гурток
Оголошення для студентів фармацевтичного факультету:
Запрошуємо прийняти участь в роботі студентського наукового гуртка кафедри.
Наукові роботи виконуються за напрямком "Використання лікарських засобів у внутрішній медицині".
Засідання гуртка відбуваються кожного другого вівторка місяця о 15:30.
Для запису звертайтесь за телефоном 53-69-69.

Студентський науковий гурток працює на кафедрі клінічної фармації з 2004 року. За час його роботи учасниками гуртка були  студенти ІІ – V курсів фармацевтичного факультету. Тематика наукових досліджень студентів - гуртківців стосувалась питань застосування антибіотиків в терапевтичних відділеннях міських лікарень. До керівництва студентськими науковими роботами були залучені всі викладачі кафедри. Результати виконаних робіт щорічно представлялись у вигляді доповідей на підсумкових студентських наукових конференціях і публікувались у збірниках матеріалів конференцій.

 Куратор гуртка – доц. З.П.Мандзій. Староста гуртка – Шестипалко Юлія. 2гр., 5 курсу, фарм. факультет.


                                                                                        Засідання наукового гуртка на 2017-2018 н.р.

№ з/п

Дата

Тема

Відповідальний

1.     

жовтень 2017

Планування наукового дослідження. Правила GCP – комплекс вимог до проведення клінічних випробувань

Доц.З.П.Мандзій

2.     

листопад 2017

Статистична обробка даних наукових досліджень

Ас. Шманько О.В.

3.     

грудень 2017

Бібліографія і робота з Інтернет-ресурсами

Доц.В.Ф.Тюріна

4.     

лютий 2018

Винахідницька та раціоналізаторська робота, авторське, патентне право, інтелектуальна власність

Доц.І.В.Мерецька 

5.     

березень 2018

Застосування фармакоекономічних та фармакоепідеміологічних методів дослідження у практичній медицині

Доц.І.М.Марків

6.     

квітень 2018

Особливості застосування сучасних лікарських препаратів при захворюваннях органів травлення

Ас. Н.В.Лобанець

7.     

травень 2018

Презентація наукових робіт, виконаних студентами-гуртківцями

Проф.О.Є.Самогальська

 

Список гуртківців кафедри клінічної фармації  2017 – 2018 н.р.

 

№ з/п

П.І.П. гуртківця

Науковий керівник

Запланована тема

1.     

Білань А.

 Проф.О.Є. Самогальська

Раціональне застосування лікарських засобів при лікуванні ІХС

2.     

Янчук Т.

Доц.В.Ф.Тюріна

Раціональне застосування лікарських засобів при цукровому діабеті ІІ типу

3.     

Коцюба С.

Доц.З.П. Мандзій

Кишковий дисбактеріоз, його клінічне значення, можливості фармакотерапевтичної корекції і профілактики

4.     

Бухер В.

Доц.І.М.Марків

 Раціональне застосування лікарських засобів при гастропатіях

5.     

Прейзнар Н.

Проф.О.Є. Самогальська

Раціональне застосування лікарських засобів при гепатопатіях