Шманько Олег Володимирович 

Освіта та професійна діяльність:
У 2010 р. закінчив Тернопільський державний медичний університет, спеціальність "Лікувальна справа". З 2010 р. до 2012 р. навчався у магістратурі, а з 2012 р. до 2015 р. - у аспірантурі на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги Тернопільського державного медичного університету. З грудня 2015 р. працює асистентом кафедри клінічної фармації.  

Наукова діяльність:
Провів написання і попередній захист кандидатської дисертаційної роботи на тему "Клініко-діагностичні предиктори розвитку когнітивних порушень та їх корекція у хворих на артеріальну гіпертензію" і подав її до захисту у спеціалізовану вчену раду.
Є автором понад 20 наукових праць. 

Наукові інтереси: 
Когнітивні порушення при внутрішніх хворобах.