Тюріна Валентина Федорівна

Освіта та професійна діяльність:
 Тюріна Валентина Федорівна закінчила Тернопільський державний медичний інститут в 1989 році. З 1989 по 1996 рік працювала лікарем-терапевтом у медичних закладах м. Херсона.З 1996 по 1998 рік  навчалась в клінічній ординатурі при Тернопільській державній медичній академії  ім. І. Я. Горбачевського і закінчила повний  курс за спеціальністю “Внутрішні хвороби”. З 1998 по 2001 рік навчалась в аспірантурі кафедри шпитальної  терапії №1 Тернопільської державної медичної академії ім. І. Я. Горбачевського.З 2001 року працювала асистентом у Тернопільському державному медичному університеті ім. І. Я. Горбачевського, з червня 2007 року доцентом кафедри клінічної фармації.  В 2008 році  присвоєно  звання  доцента кафедри клінічної фармації.

Наукова діяльність:
Захист дисертації на тему „Клініко-морфофункціональна оцінка ефективності розвантажувально-дієтичної терапії у хворих на хронічний обструктивний бронхіт та бронхіальну астму” на здобуття наукового ступеня к. м. н. відбувся  22 січня 2002 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20.601.01 Івано-Франківської медичної академії МОЗ України.

Наукові інтереси: 
Сучасні аспекти  діагностики і лікування  захворювань внутрішніх органів.