Вас вітає кафедра клінічної фармації !

Штат кафедри: 1 професор, 4 доценти, 2 асистенти, 1 старший лаборант.

Дисциплiни, що викладаються на кафедрі:

 • "Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою";

 • "Побічна дія ліків" (спеціальність "Фармація, промислова фармація");

 • "Побічна дія ліків" (спеціальність "Стоматологія");

 • "Фармакотерапія з фармакокінетикою";

 • "Фактори і механізми фармакологічної активності і токсичності ліків на етапах фармакокінетики";

 • "Долікарська медична допомога" (спеціальність "Фізична терапія, ерготерапія");

 • "Клінічна фармація та фармацевтична опіка";

 • "Взаємодія лікарських засобів";

 • "Лікарська токсикологія";

 • "Факультатив з клінічної фармації";

 • "Виробнича практика за вибором - клінічна фармація".

На кафедрі навчаються студенти:

 • фармацевтичного факультету;

 • медичного факультету;

 • стоматологічного факультету;

 • факультету іноземних студентів.

за спеціальностями:

 • "Фармація, промислова фармація" (ІІ курс, ІІІ курс, ІV курс, V курс);

 • "Фізична терапія, ерготерапія" (ІІІ курс);

 • "Стоматологія" (ІІІ курс).

за формою навчання:

 • очна;

 • заочна.