Наукова робота

Наукові дослідження викладачів кафедри:

На даний час на кафедрі виконується фрагмент міжкафедральної наукової роботи "Клініко-економічні аспекти застосування антибіотиків у терапевтичному відділенні міської лікарні".

Тема наукової роботи: “ Клініко – економічні аспекти застосування антибактеріальних засобів у терапевтичному відділенні міської лікарні ”.

Мета роботи: провести клініко-економічний аналіз лікувальних технологій із використанням антибактеріальних засобів, які застосовуються у терапевтичному відділенні міської лікарні.

Завдання:

1. Провести аналіз структури патології пацієнтів, які лікувались у терапевтичному відділенні Тернопільської міської комунальної лікарні № 3.

2. Визначити основні захворювання, при лікуванні яких використовувалась терапія антибактеріальними лікарськими засобами.

3. Оцінити існуючу практику призначення антибактеріальних засобів.

4. Проаналізувати повноту, рівень та обґрунтованість використаних лікувальних технологій із використанням антибактеріальних засобів.

5. Провести клініко-економічний аналіз цих технологій.

Основними науковим напрямками роботи викладачів кафедри були гастроентерологія і пульмонологія.

Наукові розробки кафедри в гастроентерології дозволили виявити особливості перебігу алкогольного цирозу печінки у хворих залежно від індексу маси тіла та розроблено методику медикаментозної терапії зі включенням антралю. Вивчено клініко-патогенетичні особливості портальної гіпертензії й ендогенної інтоксикації серед хворих на алкогольний цироз печінки та розроблено методику терапії зі включенням лізиноприлу й мебікару.

Вивчені поширеність, клінічні прояви та особливості перебігу гастропатій у хворих, які лікуються з приводу різних захворювань в умовах терапевтичного відділення багатопрофільного стаціонару. Проаналізована реальна практика застосування медичних діагностично-лікувальних технологій у цих пацієнтів. Проводиться наукове обґрунтування доцільності застосування тіотриазоліну і квамателу у комплексній терапії гастропатій.

Наукові розробки з питань пульмонології: вcтановлені клінічна результативність і економічна затратність існуючих діагностичних, лікувальних і профілактичних методик, які застосовуються для надання медичної допомоги при захворюванях органів дихання у лікувальних закладах різного рівня. Визначені та обґрунтувані оптимальні за своєю ефективністю та ресурсозбереженням програм діагностики, лікування та профілактики найпоширеніших захворювань органів дихання.

Було проведене фармакоекономічне дослідження вартості медичних технологій, які застосовуються при лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в умовах терапевтичного відділення багатопрофільного стаціонару медичного закладу.

Встановлено, що у структурі вартості надання медичної допомоги хворим на хронічне обструктивне захворювання легень в умовах терапевтичного відділення міської лікарні найбільш значними є витрати на придбання пацієнтами медикаментів та перебування хворих у стаціонарі. Результати виконаного дослідження дозволяють обґрунтувати і запропонувати для практичного використання оптимальні з точки зору клінічної ефективності і ресурсозбереження діагностично-лікувальні технології. Це сприяє раціональному розподілу фінансових засобів і дозволяє досягти максимальної ефективності діагностичних і лікувальних заходів при мінімальних матеріальних затратах

Захищено 2 кандидатських дисертації. На кафедрі виконано і захищено 19 магістерських робіт.