Дисертаційні роботи

Дисертації, захищені співробітниками кафедри:


Самогальська Олена Євгенівна

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕЗУ, ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ЦИРОЗІВ ПЕЧІНКИ, 14.01.36 — ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ.

Марків Ігор Михайлович

КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ВИРАЗКОВІЙ ХВОРОБІ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ІЗ ТРИВАЛИМ ПЕРЕБІГОМ, 14.01.02-ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ.

Тюріна Валентина Федорівна

КЛІНІКО-МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВАНТАЖУВАЛЬНО-ДІЄТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ОБСТРУКТИВНИЙ БРОНХІТ ТА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ, 14.01.02-ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ.

Мерецька Ірина Володимирівна

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АМІЗОНУ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ АНКІЛОЗУЮЧОГО СПОНДИЛОАРТРИТУ, 14.01.02-ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ.

Мандзій Зоя Петрівна

ЗМІНИ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ БРОНХІТ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ АНТИКОАГУЛЯНТАМИ І АНТИАГРЕГАНТАМИ, 14.01.02-ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ.

Шманько Олег Володимирович

КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ ПРЕДИКТОРИ РОЗВИТКУ КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ, 14.01.02-ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ.

Лобанець Наталія Валеріївна

НЕЗАЛЕЖНІ ПРЕДИКТОРИ СМЕРТНОСТІ ПРИ АЛКОГОЛЬНИХ ЦИРОЗАХ ПЕЧІНКИ, ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ТЕРАПІЇ, 14.01.36-ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ.


Кандидатські дисертації, захищені під керівництвом

проф. Самогальської О.Є.:


Баб’як Олена Вікторівна

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ З РІЗНИМ ІНДЕКСОМ МАСИ ТІЛА, ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕРАПІЇ, 2012 р.

Лобанець Наталія Валеріївна

НЕЗАЛЕЖНІ ПРЕДИКТОРИ СМЕРТНОСТІ ПРИ АЛКОГОЛЬНИХ ЦИРОЗАХ ПЕЧІНКИ, ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ТЕРАПІЇ, 2011 р.