Дисертаційні роботи

Кандидатські дисертації, захищені під керівництвом

проф. Самогальської О.Є.:

Баб’як Олена Вікторівна

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ З РІЗНИМ ІНДЕКСОМ МАСИ ТІЛА, ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕРАПІЇ, 2012 р.

Лобанець Наталія Валеріївна

НЕЗАЛЕЖНІ ПРЕДИКТОРИ СМЕРТНОСТІ ПРИ АЛКОГОЛЬНИХ ЦИРОЗАХ ПЕЧІНКИ, ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ТЕРАПІЇ, 2011 р.