Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

  1. Шманько О. В. «Клініко-діагностичні предиктори розвитку когнітивних порушень та їх корекція у хворих на артеріальну гіпертензію» за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби (Тернопіль, 2017)

  2. Лобанець Н. В. «Незалежні предиктори смертності при алкогольних цирозах печінки, шляхи оптимізації медикаментозної терапії» за спеціальністю 14.01.36 - гастроентерологія (Київ, 2011)

  3. Самогальська О. Є. «Сучасні аспекти патогенезу, діагностики і лікування цирозів печінки» за спеціальністю 14.01.36 - гастроентерологія (Київ, 2007)

  4. Мерецька І. В. «Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування амізону у комплексному лікуванні анкілозуючого спондилоартриту» за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби (Тернопіль, 2005)

  5. Тюріна В. Ф. «Клініко-морфофункціональна оцінка ефективності розвантажувально-дієтичної терапії у хворих на хронічний обструктивний бронхіт та бронхіальну астму» за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби (Тернопіль, 2002)

  6. Мандзій З. П. «Зміни системи гемостазу у хворих на хронічний бронхіт та їх корекція антикоагулянтами і антиагрегантами» за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби (Тернопіль, 1996)

  7. Самогальська О. Є. «Helicobacter pylori, показники імунної про- і антиоксидантної систем при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки та вплив на них електромагнітного випромінювання надвисокої частоти» за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби (Тернопіль, 1993)

  8. Марків І. М. «Клініко-імунологічні дослідження при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки із тривалим перебігом» за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби (Тернопіль, 1991)

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. О.Є. Самогальської:

  1. Баб’як О. В. «Особливості перебігу цирозу печінки у хворих з різним індексом маси тіла, шляхи оптимізації терапії» за спеціальністю 14.01.36 - гастроентерологія (Київ, 2012)

  2. Лобанець Н. В. «Незалежні предиктори смертності при алкогольних цирозах печінки, шляхи оптимізації медикаментозної терапії» за спеціальністю 14.01.36 - гастроентерологія (Київ, 2011)