Клінічною базою кафедри клінічної фармації є Тернопільська міська комунальна лікарня № 3. Міська комунальна лікарня № 3 є комплексним лікувально-профілактичним закладом, який забезпечує надання кваліфікованої стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню міста. Лікарня обслуговує 30000 тисяч дорослого населення, яке проживає на масивах Дружба, Кутківці, Пронятин та 6750 студентів вищих навчальних закладів м. Тернополя.. Стаціонарний відділ об'єднує п'ять відділень і розрахований на 125 ліжок. На кафедрі працюють 4 доцентів і 2 асистентів, всі вони є кандидатами медичних наук, проф. О.Є. Самогальська – доктор медичних наук. Вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності « Терапія » мають 4 працівників кафедри.

Завідувач кафедри клінічної фармації, професор Самогальська Олена Євгенівна здійснює огляд і консультування пацієнта зі студентами фармацевтичного факультету у палаті терапевтичного відділення Тернопільської міської комунальної лікарні №3 (2022 рік)

Всі викладачі проводять основну лікувальну роботу на базі терапевтичного відділення, крім того, консультують хворих у денному стаціонарі та інших відділеннях лікарні. Працівники кафедри щорiчно консультують у клiнiцi приблизно 1500 хворих, проводять науково-практичнi й клiнiко-паталогоанатомiчнi конференцiї, є членами Українського товариства терапевтiв, гематологів, гастроентерологів.

Проф. О.Є. Самогальська є членом Інтернаціонального, Європейського і Українського Клубу панкреатологів, головою Тернопільського обласного осередку Української гастроентерологічної Асоціації. Вона проводить огляди хворих у відділеннях лікарні і у поліклініці.

Проф. О.Є. Самогальська консультує пацієнтів у кабінеті функціональної діагностики (2022 рік)

Працівники кафедри проводять аналіз схем фармакотерапії пацієнтів терапевтичного відділення (2022 рік)

Основним напрямком наукової роботи кафедри клінічної фармації є вивчення клініко – економічних аспектів застосування антибактеріальних засобів у терапевтичному відділенні міської лікарні. В рамках цього дослідження проводиться аналіз структури патології пацієнтів, які лікуються у терапевтичному відділенні міської лікарні, визначаються основні захворювання, при лікуванні яких використовуються антибактеріальні лікарські засоби, оцінюється існуюча практика їхнього призначення, аналізуються повнота, рівень та обґрунтованість використаних лікувальних технологій із використанням антибактеріальних засобів та проводиться клініко-економічний аналіз цих технологій.

Працівники кафедри консультують хворих у різних відділеннях лікарні (2021 рік)

Перспективним напрямком роботи кафедри є впровадження у практику сучасних методик аналізу якості фармакотерапії з визначенням системних помилок і розробкою конкретних рекомендацій для реальної допомоги лікарям усіх профілів; участь у формуванні локальних формулярів закладів охорони здоров’я області різного рівня та в моніторингу безпеки застосування ліків в них, фармакоекономічні дослідження в клініці внутрішніх хвороб. Результати виконаного дослідження дозволять обґрунтувати і запропонувати для практичного використання оптимальні з точки зору клінічної ефективності і ресурсозбереження діагностично-лікувальні технології. Це сприятиме раціональному розподілу фінансових засобів і дозволить досягти максимальної ефективності діагностичних і лікувальних заходів при мінімальних матеріальних затратах.