Професорсько-викладацький склад кафедри

САМОГАЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА

Посада - завідувач кафедри

Науковий ступінь - д-р. мед. наук

Вчене звання - професор

E-mail - samogalska@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації 

МАРКІВ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ

Посада - доцент кафедри

Науковий ступінь - канд. мед. наук

Вчене звання - доцент

E-mail - markivim@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації 

ТЮРІНА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРІВНА

Посада - доцент кафедри

Науковий ступінь - канд. мед. наук

Вчене звання - доцент

E-mail - tyurina@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

МЕРЕЦЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада - доцент кафедри

Науковий ступінь - канд. мед. наук

Вчене звання - доцент

E-mail - meretskaiv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

МАНДЗІЙ ЗОЯ ПЕТРІВНА

Посада - доцент кафедри

Науковий ступінь - канд. мед. наук

Вчене звання - доцент

E-mail - mandziy@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації 

ШМАНЬКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Посада - асистент кафедри

Науковий ступінь - канд. мед. наук

E-mail - chmankoov@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ЛОБАНЕЦЬ НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА

Посада - асистент кафедри

Науковий ступінь - канд. мед. наук

E-mail - lobanetsnv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ФАЛЕНДИШ ЛЮБОВ РОМАНІВНА

Посада - старший лаборант кафедри

E-mail - falendyshlr@tdmu.edu.ua