Професорсько-викладацький склад кафедри

САМОГАЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА

Посада - завідувач кафедри

Науковий ступінь - д-р. мед. наук

Вчене звання - професор

E-mail - samogalska@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com/citations?user=ThByrqwAAAAJ&hl=en
https://www.linkedin.com/in/%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-14bb6712a
orcid.org/0000-0002-8194-4040
http://www.researcherid.com/rid/O-5775-2016
https://www.researchgate.net/profile/Olena_Samogalska

МАРКІВ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ

Посада - доцент кафедри

Науковий ступінь - канд. мед. наук

Вчене звання - доцент

E-mail - markivim@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com/citations?user=JgolFCEAAAAJ&hl=en
https://www.linkedin.com/in/%D1%96%D0%B3%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2-325b6812a
orcid.org/0000-0002-8210-4035
http://www.researcherid.com/rid/O-5801-2016
https://www.researchgate.net/profile/Igor_Markiv

ТЮРІНА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРІВНА

Посада - доцент кафедри

Науковий ступінь - канд. мед. наук

Вчене звання - доцент

E-mail - tyurina@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com/citations?user=jURCfe8AAAAJ&hl=en
https://www.linkedin.com/in/%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B0-417b6812a
orcid.org/0000-0002-0066-1373
http://www.researcherid.com/rid/O-5805-2016
https://www.researchgate.net/profile/Valentina_Turina2

МЕРЕЦЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада - доцент кафедри

Науковий ступінь - канд. мед. наук

Вчене звання - доцент

E-mail - meretskaiv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com/citations?user=Ugs2aj4AAAAJ&hl=en
https://www.linkedin.com/in/iryna-meretska-6a3646b7
http://orcid.org/0000-0002-2953-903X
http://www.researcherid.com/rid/D-3750-2016
https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Meretska

МАНДЗІЙ ЗОЯ ПЕТРІВНА

Посада - доцент кафедри

Науковий ступінь - канд. мед. наук

Вчене звання - доцент

E-mail - mandziy@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=v9Qn-usAAAAJ&view_op=list_works
https://www.linkedin.com/in/%D0%B7%D0%BE%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%B9-a2ab6812a
orcid.org/0000-0003-0239-5272
http://www.researcherid.com/rid/O-5796-2016
https://www.researchgate.net/profile/Zoa_Mandzij

ШМАНЬКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Посада - асистент кафедри

Науковий ступінь - канд. мед. наук

E-mail - chmankoov@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=5sWxEnMAAAAJ&view_op=list_works
https://www.linkedin.com/in/%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3-%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE-975b6712a
orcid.org/0000-0001-8029-9433
http://www.researcherid.com/rid/O-5793-2016
https://www.researchgate.net/profile/Oleh_Shmanko

ЛОБАНЕЦЬ НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА

Посада - асистент кафедри

Науковий ступінь - канд. мед. наук

E-mail - lobanetsnv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com/citations?user=X4U7qJsAAAAJ&hl=en
https://www.linkedin.com/in/наталія-лобанець-139a44135?trk=hp-identity-name
http://orcid.org/0000-0001-6711-9338
http://www.researcherid.com/rid/A-1069-2017
https://www.researchgate.net/profile/Natalia_Lobanec

ФАЛЕНДИШ ЛЮБОВ РОМАНІВНА

Посада - старший лаборант кафедри

E-mail - falendyshlr@tdmu.edu.ua