Вас вітає кафедра клінічної фармації

Кафедра клінічної фармації здійснює освітню діяльність з підготовки висококваліфікованих спеціалістів у галузі фармації.

Форми навчання: очна й заочна.

Дата заснування:1 липня 2003 року.

Розташування: Україна, 46000 м.Тернопiль, вул. Волинська 40

тел: (0352) 536969

Штат кафедри: 1 доктор наук, професор; 4 доценти, кандидати наук; 2 асистенти, кандидати наук; 1 старший лаборант.

На кафедрi студенти фармацевтичного факультету вивчають такi дисциплiни:

  • Клінічна фармація (ІV курс ”Фармація”)
  • Фармакотерапія (ІV курс ”Фармація”)
  • Клінічна фармація (V курс ”Фармація”)
  • Спеціалізація „Використання лікарських засобів у клінічній практиці” засобів (V курс ”Фармація”)
  • Долікарська медична допомога (ІІІ курс "Здоров'я людини")
  • Взаємодія лікарських засобів (IV курс "Фармація")

Елективні курси:

  • Фітотерапія (IV курс «Фармація»)
  • Побічна дія ліків (ІІІ курс "Фармація", "Стоматологія")
  • Перша долікарська допомога (ІІ курс "Фармація")

Проводиться підготовка в інтернатурі провізорів і клінічних провізорів.