Вас вітає кафедра клінічної фармації !

Штат кафедри: 1 професор, 4 доценти, 2 асистенти, 1 старший лаборант.

Дисциплiни, що викладаються на кафедрі:

 • "Перша долікарська допомога";
 • "Побічна дія ліків";
 • "Фармакотерапія з основами фармакокінетики";
 • "Фактори і механізми фармакологічної активності і токсичності ліків на етапах фармакокінетики";
 • "Долікарська медична допомога";
 • "Клінічна фармація";
 • "Взаємодія лікарських засобів";
 • "Лікарська токсикологія";
 • "Клінічна фармація";
 • "Використання лікарських препаратів у клінічній медицині”.

На кафедрі навчаються студенти:

 • фармацевтичного факультету;
 • медичного факультету;
 • стоматологічного факультету;
 • факультету іноземних студентів.

за спеціальностями:

 • "Фармація" (ІІ курс, ІІІ курс, ІV курс, V курс);
 • "Фізична реабілітація" (ІІІ курс);
 • "Стоматологія" (ІІІ курс).

за формою навчання:

 • очна;
 • заочна.