Монографії, видані викладачами кафедри:

  1. Проблеми остеопорозу / За ред. Ковальчука Л.Я. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - 446 с.

Патенти, отримані викладачами кафедри:

  1. Пат. 54805 Україна, МПК А 61 К 31/195. Спосіб лікування хворих на алкогольний цироз печінки з синдромом портальної гіпертензії / О.Є. Самогальська, Т.Б. Лазарчук. Н.В. Лобанець; заявник і власник патенту ТДМУ імені І.Я. Горбачевського - № u201006091; заявл. 20.05.2010; опубл. 25.11.2010.
  2. Пат. №75211 Україна Спосіб лікування алкогольної хвороби печінки №2004042428 / Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Мазур І.А., Авраменко М.О. Заявл. 01.04.2004. Опубл. 15.03.2006.
  3. Пат. №140808 Російська Федерація Способ лечения алкогольных болезней печени № 200414005/14 / Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Мазур І.А., Авраменко М.О..- Заявл. 06.05.2004. Опубл. 21.02.2006.