Монографії, видані викладачами кафедри:

  • Проблеми остеопорозу / [за ред. Л.Я. Ковальчука]. – 2002. - Тернопіль: Укрмедкнига. - 446 с.

Патенти, отримані викладачами кафедри:

  • Патент 54805 Україна. Спосіб лікування хворих на алкогольний цироз печінки з синдромом портальної гіпертензії / О.Є. Самогальська, Т.Б. Лазарчук. Н.В. Лобанець; заявник і власник патенту ТДМУ імені І.Я. Горбачевського - Бюл. № 13, 25.11.2010.

  • Патент 75211 Україна. Спосіб лікування алкогольної хвороби печінки / Є.М. Стародуб, О.Є. Самогальська, І.А. Мазур, М.О. Авраменко - Бюл. № 7, 15.03.2006.