Студентський науковий гурток працює на кафедрі клінічної фармації з 2004 року. За час його роботи учасниками гуртка були студенти ІІ – V курсів фармацевтичного факультету. Тематика наукових досліджень студентів-гуртківців стосувалась питань використання лікарських засобів у внутрішній медицині, а саме в терапевтичних відділеннях міських лікарень. До керівництва студентськими науковими роботами залучені всі викладачі кафедри. Результати виконаних робіт щорічно представляються у вигляді доповідей на підсумкових студентських наукових конференціях і публікуються у збірниках матеріалів конференцій.

Куратор гуртка – доц. З.П.Мандзій.

Студенти фармацевтичного факультету навчаються роботі з медичною документацією як джерела отримання інформації для наукового аналізу (2020 рік)

Під час засідань наукового гуртка під головуванням досвідчених викладачів кафедри вивчаються такі теми, як планування наукового дослідження, правила GCP – комплекс вимог до проведення клінічних випробувань, статистична обробка даних наукових досліджень, бібліографія і робота з Інтернет-ресурсами, винахідницька та раціоналізаторська робота, авторське, патентне право, інтелектуальна власність, застосування фармакоекономічних та фармакоепідеміологічних методів дослідження у практичній медицині, особливості застосування сучасних лікарських препаратів при захворюваннях внутрішніх органів, здійснюється презентація наукових робіт, виконаних студентами-гуртківцями.

Освоєння студентами клініко-діагностичних методів збору наукових даних (2019 рік)

Під час роботи студентського гуртка за період 2018-2019 років було проведено ретроспективний аналіз 60–ти карт стаціонарних хворих, які знаходилися на лікуванні в Тернопільській міській клінічній лікарні №3 протягом 2018-2019 років з діагнозом "Гіпертонічна хвороба".

Фармакотерапія артеріальної гіпертензії у хворих складалася переважно з 2-3 препаратів різних груп, відповідно наказу МОЗ України від 24.05.2012 р. № 384 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії».

Одним з важливих принципів лікування артеріальної гіпертензії є прихильність хворих до лікування (ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension, 2018 р.). Тому провели визначення комплайнсу 32 хворих на АГ, які знаходилися на стаціонарному лікуванні в терапевтичному відділенні ТМЛ № 3 протягом січня – квітня 2019 року. Для опитування пацієнтів було створено анкету, в яку додатково було включено питання про користування хворими програмою «Доступні ліки». Програма «Доступні ліки» впроваджена з метою забезпечення всіх хворих необхідними лікарськими засобами. Провізор зобов’язаний при здійсненні фармацевтичної опіки проводити роботу по роз’ясненню хворим їх прав на отримання ліків за програмою. Такі положення необхідно внести в Протоколи провізора.

За результатами досліджень опубліковано 3 тез, захищена 1 дипломна робота.

Студентами фармацевтичного факультету проводиться вивчення наукової літератури у відповідності до обраної теми наукової роботи (2019 рік)

Гурківці кафедри протягом 2020-2021 навчального року виконують наукові роботи на різноманітні теми:

Кільчицький Павло, під керівництвом проф. О.Є. Самогальської, "Раціональне застосування лікарських засобів при цукровому діабеті ІІ типу".

Береза Остап, під керівництвом проф. О.Є. Самогальської, "Кишковий дисбактеріоз, його клінічне значення, можливості фармакотерапевтичної корекції і профілактики".

Момотюк Євген, під керівництвом доц. В.Ф. Тюріної, "Раціональне застосування лікарських засобів при лікуванні ІХС".

Джімо Аугустус, під керівництвом асист. О.В. Шманька, "Раціональне застосування лікарських засобів при гастропатіях".