Студентський науковий гурток працює на кафедрі клінічної фармації з 2004 року. За час його роботи учасниками гуртка були студенти ІІ – V курсів фармацевтичного факультету. Тематика наукових досліджень студентів-гуртківців стосувалась питань використання лікарських засобів у внутрішній медицині, а саме в терапевтичних відділеннях міських лікарень. До керівництва студентськими науковими роботами залучені всі викладачі кафедри. Результати виконаних робіт щорічно представляються у вигляді доповідей на підсумкових студентських наукових конференціях і публікуються у збірниках матеріалів конференцій.

Куратор гуртка – доц. З.П.Мандзій.

Студенти фармацевтичного факультету навчаються роботі з медичною документацією як джерела отримання інформації для наукового аналізу (2018 рік)

Під час засідань наукового гуртка під головуванням досвідчених викладачів кафедри вивчаються такі теми, як планування наукового дослідження, правила GCP – комплекс вимог до проведення клінічних випробувань, статистична обробка даних наукових досліджень, бібліографія і робота з Інтернет-ресурсами, винахідницька та раціоналізаторська робота, авторське, патентне право, інтелектуальна власність, застосування фармакоекономічних та фармакоепідеміологічних методів дослідження у практичній медицині, особливості застосування сучасних лікарських препаратів при захворюваннях внутрішніх органів, здійснюється презентація наукових робіт, виконаних студентами-гуртківцями.

Освоєння студентами клініко-діагностичних методів збору наукових даних (2018 рік)

Гурківці кафедри протягом 2018-2019 навчального року виконують наукові роботи на різноманітні теми:

Кільчицький Павло, під керівництвом проф. О.Є. Самогальської, "Раціональне застосування лікарських засобів при цукровому діабеті ІІ типу".

Береза Остап, під керівництвом проф. О.Є. Самогальської, "Кишковий дисбактеріоз, його клінічне значення, можливості фармакотерапевтичної корекції і профілактики".

Момотюк Євген, під керівництвом доц. В.Ф. Тюріної, "Раціональне застосування лікарських засобів при лікуванні ІХС".

Джімо Аугустус, під керівництвом асист. О.В. Шманька, "Раціональне застосування лікарських засобів при гастропатіях".