Підручники, видані викладачами кафедри:

  • Сімейна медицина / [В.Б. Гощинський, Л.С. Бабінець, Є.М. Стародуб ]. – 2-ге вид., доповнене і перероблене. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – 1161 с.

  • Сімейна медицина / [Є.М. Стародуб, В.Б. Гощинський]. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. - 808 с. (розділи гастроентерологія, гематологія)

Посібники, видані викладачами кафедри:

  • Актуальні аспекти вищої медичної освіти за фахом «Загальна практика-сімейна медицина» / [Л.С. Бабінець]. — Тернопіль, 2021. – 652 с.

  • Алгоритми діагностики і лікування невідкладних станів у терапевтичній практиці / [Є.М. Стародуб, О.Є. Самогальська, Ф.А. Звершхановський та ін.]. – Тернопіль, 2008. – 196 с.

  • Сучасні аспекти діагностики і лікування алкогольної хвороби печінки (методичні рекомендації) / [Є.М. Стародуб, О.Є. Самогальська, І.А. Мазур ]. - Тернопіль, 2005. – 18 с.

  • Алгоритми діагностики і лікування хронічних захворювань органів травлення / [Є.М. Стародуб, О.Є. Самогальська, С.Є. Шостак ]. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 180 с.