Підручники, видані викладачами кафедри:

  • Сімейна медицина / за ред. проф. В. Б. Гощинського, проф. Л. С. Бабінець, проф. Є. М. Стародуба. – 2-ге вид., доповнене і перероблене. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – 1161 с.
  • Сімейна медицина / за ред. проф. Є.М. Стародуба, проф. В.Б.Гощинського. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. - 808 с. (розділи гастроентерологія, гематологія)

Посібники, видані викладачами кафедри:

  • Алгоритми діагностики і лікування невідкладних станів у терапевтичній практиці / Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Звершхановський Ф.А. та ін. – Тернопіль, 2008. – 196 с.
  • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Мазур І.А. Сучасні аспекти діагностики і лікування алкогольної хвороби печінки // Методичні рекомендації. - Тернопіль, 2005. – 18 с.
  • Алгоритми діагностики і лікування хронічних захворювань органів травлення / Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Шостак С.Є. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 180 с.