Підручники та посібники

1. Алгоритми діагностики і лікування хронічних захворювань органів травлення /Стародуб Є.М., Самогальська, О.Є., Шостак С.Є.-Тернопіль, Укрмедкнига – 2004. – 180 с.

2. Сімейна медицина // під ред. проф. Стародуба Є.М., проф.. Гощинського В.Б.- Тернопіль, Укрмедкнига, 2005.- 808 стор.

Проф. Самогальська О.Є. - співавтор

3. Алгоритми діагностики і лікування невідкладних станів у терапевтичній практиці/ Стародуб Є.М., проф., Самогальська О.Є., Звершхановський Ф.А. та ін. – Тернопіль: ТДМУ, 2008. – 196 с.

4. Сімейна медицина

навч. посіб. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. - 1162 ст.

Проф. Самогальська О.Є. - співавтор

5. Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Мазур І.А. Сучасні аспекти діагностики і лікування алкогольної хвороби печінки//Методичні рекомендації.-Тернопіль, 2005. – 18 с.