Колектив кафедри клінічної фармації постійно проводить виховну роботу з студентами, роблячи акцент на здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, паління. Проводяться бесіди, присвячені питанням здорового харчування, заняттям фізкультурою і спортом.

При відвідуванні гуртожитку проводяться бесіди, присвячені культурі поведінки, побутовим питанням.

Дискусія зі студентами стосовно особливостей здорового харчування в різних країнах (2020 рік)

Важливе місце в роботі кафедри клінічної фармації належить виховній роботі викладачів серед студентів, що спрямована на формування у них моральних якостей, громадської активності та відповідальності за долю України, дбайливого ставлення до національного багатства країни, любові до рідної мови.

При плануванні виховної роботи наставники передбачають вивчення здібностей студентів кураторських груп до навчання; ставлення до обраної спеціальності та плани на майбутнє; стан навчальної дисципліни та критерії вихованості студентів; вивчають житлово-побутові умови студентів, а також приділяють належну увагу студентам-сиротам.

Пріоритетним у виховній роботі зі студентами викладачів кафедри клінічної фармації є реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі, залучення молоді до національної та світової культури, збереження морального та фізичного здоров’я молодого покоління, виховання патріотизму, громадських якостей особистості, забезпечення педагогічних умов для соціалізації студентів, виховання в них життєвої компетентності.

Особлива увага надається національно-патріотичному вихованню студентської молоді. Зустрічі з ветеранами університету (доц. Гаріян М.П., доц. Лихацькою В.О.) дозволяли студентам ознайомитися з історією ТДМУ.

Відповідальна за виховну і національно-патріотичну роботу на кафедрі – доц. Мандзій З.П. проводила екскурсії з студентами в краєзнавчий музей і відвідувала вистави в драматичному театрі.

Куратор 4 групи V курсу факультету іноземних студентів - асистент Шманько О.В.

Студенти-іноземці знайомляться з парками Тернополя (2019 рік)

У зв’язку із складною політичною ситуацією в країні викладачі кафедри клінічної фармації регулярно проводять із студентами інформативні бесіди, обговорюючи гарячі події на Сході держави, політичні новини в Україні та за її межами. Згідно розпорядження директора департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації «Про запровадження обов’язкового політичного інформування в навчальних закладах області», з метою забезпечення належного сприйняття політичних подій, що відбуваються в державі в університеті на кафедрах запроваджено обов’язкове щотижневе політичне інформування студентів. При проведенні політінформації із студентами піднімаються та обговорюються питання ролі студентської молоді у становленні правового суспільства, прав людини в правовій державі.

Студенти-іноземці під час прогулянки у Буцнівському лісі (2019 рік)

Із іноземними студентами викладачі кафедри регулярно проводять бесіди, обговорюючи традиції народів, представники яких навчаються в університеті, знайомлять із звичаями українців. Іноземні студенти приймають активну участь у обговорені політичної ситуації в Україні та відношення до цього світової спільноти.

Студенти вивчають рослинний світ Тернопільського регіону (2019 рік)

Кураторами груп проводяться виховні бесіди щодо культури поведінки, морального стану студентів групи, піднімаються питання щодо виникнення конфліктних ситуацій та шляхів виходу з них.

Вирішення проблеми підвищення екологічної культури лежить у площині освіти. Визнано, що формування екологічної культури у процесі навчання – це оптимальний шлях екологічного виховання. Той чи інший її рівень – результат виховання, головною функцією якого є підготовка підростаючого покоління до життя в цьому світі, а передумовою цього є опанування системами моральних норм, що стосуються як людського світу, так і природи.

У зв’язку із інтеграцією України до Європейського союзу, особливу увагу слід приділяти екологічному вихованню, адже європейським країнам притаманний високий рівень екологічної культури.

Студенти здійснюють пошук цілющих рослин і грибів в умовах лісової місцевості (2019 рік)

Естетичний вплив на студентів має бути планомірним, цілеспрямованим і здійснюватися щоденно. Оскільки для студентів навчання є їх безпосередньою трудовою діяльніс­тю, необхідно розкривати красу праці, виховувати естетичне ставлення до неї. Вищий навчальний заклад не може нехтувати потребою створення сприятливих естетичних умов для навчання. На кафедрі клінічної фармації естетичному аспекту відводиться особлива роль, що проявляється в відповідному естетичному оформленні аудиторій.

Одне з важливих завдань суспільства – виховати фізично, морально, соціально, духовно здорову людину. Адже стан здоров’я населення України свідчить про існування реальної загрози вимирання нації. Питанню здорового способу життя викладачами кафедри приділяється особлива увага. Слід наголосити на тому, що даний аспект виховної роботи тісно переплітається із тематикою практичних занять.

Спостереження за життєдіяльністю та годування місцевих птахів восени (2019 рік)