Історія кафедри

Курс клінічної фармації було відкрито у 2003 році при кафедрі фармацевтичних дисциплін. На курсі викладались наступні дисципліни: „Клінічна фармація”, „Фармакотерапія”, „Лабораторна і функціональна діагностика”, „Фармакокінетика” для студентів за спеціальністю „Фармація”. Завідувачем курсу було призначено доц. Кліща І.М. Крім нього на курсі працювали к.мед.н, Тюріна В.Ф. та к.мед.н. Бігуняк Т.В.

У 2004/2005 навчальному році курс було перейменовано у кафедру клінічних дисциплін з клінічною фармацією, у зв’язку з тим, що почалося викладання дисциплін для студентів за спеціальністю „Клінічна фармація”. Колектив кафедри поповнився висококваліфікованими викладачами – доц. Марковим І.М., доц. Гаріян М.П., к.мед.н. Цяпою Ю.М., к.мед.н. Мандзій З.П.

У 2005/2006 навчальному році у зв’язку з реорганізацією кафедра була приєднана до кафедри фармакології, яка стала називатись кафедрою фармакології з клінічними фармакологією, фармацією і фармакотерарпією. За цей час на кафедру прийшли проф. Єпішин А.В., доц. Лихацька В.О., асистент Корильчук Т.Б.

У 2007 році на базі курсу клінічної фармації була створена кафедра клінічної фармації, яку очолив проф. Кліщ І.М.

У 2010 р. кафедра поповнилась англомовним викладачем к.мед.н. Мерецькою І.В.

З серпня 2010 р. кафедру очолила д.мед.н., професор Самогальська О.Є.

В даний час на кафедрі працюють: д.мед.н., проф. Самогальська О.Є., к.мед.н., доц. Марків І.М., к.мед.н., доц. Тюріна В.Ф., к.мед.н., доц. Мерецька І.В., к.мед.н., доц. Мандзій З.П., к.мед.н., асистент Лобанець Н.В., асистент Шманько О.В., ст. лаб. Фалендиш Л.Р.