Колектив кафедри проводить значну методичну роботу для забезпечення викладання дисциплін навчально-методичною літературою, методичними вказівками. Підготовлено матеріали з підготовки до лекцій і практичних занять на Веб-порталі університету. За участю викладачів кафедри видано підручник „Загальна фармакокінетика” та „Фармакотерапія”. Проф. Самогальська О.Є. є співавтором посібників «Алгоритми діагностики і лікування невідкладних станів у терапевтичній практиці», «Сімейна медицина», «Алгоритми діагностики і лікування хронічних захворювань органів травлення».

Завідувач кафедри клінічної фармації, професор Самогальська Олена Євгенівна проводить практичне заняття зі студентами фармацевтичного факультету із дисципліни "Клінічна фармація" (2022 рік)

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визначила основний напрямок розвитку охорони здоров’я як «Фокус на пацієнта». Особлива роль у цій стратегії відводиться провізорам, роль яких у зв’язку із розвитком і впровадженням у повсякденне життя концепції самолікування принципово змінилась. Провізор повинен кваліфіковано надавати допомогу відвідувачу аптеки, гарантувати її безпечність та ефективність. У зв’язку з цим істотно змінюються підходи до навчання студентів, виникає потреба у поглибленому вивченні медико-біологічних дисциплін та формуванні клінічного мислення у майбутніх провізорів.

Знайомство з клінічними дисциплінами студенти починають з 2 курсу при проходженні ознайомчої медичної практики. Метою практики є розширення та поглиблення теоретичних знань і набуття практичних навичок оцінки та контролю життєво важливих функцій організму людини, надання долікарської медичної допомоги потерпілим і хворим, оволодіння необхідними маніпуляціями і методиками догляду за пацієнтами, без засвоєння яких неможливо у повному обсязі надати першу медичну допомогу. На 3 курсі студенти поглиблюють набуті знання на заняттях із першої долікарської допомоги.

Доцент Мандзій Зоя Петрівна проводить практичне заняття зі студентами фармацевтичного факультету із дисципліни "Клінічна фармація" (2022 рік)

Асистент Лобанець Наталія Валеріївна демонструє методи фізикального обстеження хворих студентам фармацевтичного факультету (2022 рік)

Основна мета викладання фармакотерапії і клінічної фармації на додипломному етапі підготовки провізора – засвоєння теоретичних знань і практичних навичок, спрямованих на кваліфіковане здійснення фармацевтичної опіки пацієнтів. Тому особлива увага під час проведення лекцій і практичних занять надається засвоєнню тих симптомів і синдромів, при яких дозволене самолікування. При цьому робиться акцент на виявленні «загрозливих симптомів», коли обов’язковим є звернення пацієнта до лікаря. Важливим аспектом навчання є оволодіння студентами навичками спілкування із пацієнтами, результатом якого має бути визначення основних симптомів і синдромів захворювання. При цьому наголошується на необхідності виділяти ті симптоми, які можна лікувати за допомогою безрецептурних лікарських препаратів у відповідності із концепцією самолікування. Студент – майбутній провізор повинен вміти скласти план лікування хворого, проаналізувати листок лікарських призначень, зробити висновок про ефективність та безпеку застосування лікарських засобів, оцінити характер можливої взаємодії лікарських засобів, визначити критерії динамічного контролю ефективності та безпечності фармакотерапії.

При викладанні клінічних дисциплін необхідно підкреслити і важливу роль провізора в пропаганді здорового способу життя, наданні інформації для населення з питань зміцнення здоров’я та профілактики захворювань, відмови від тютюнопаління, зловживання алкоголем тощо.

Для тих студентів випускного курсу, які виявляють бажання глибше вивчити клінічну фармацію проводиться спеціалізація „Використання лікарських засобів у клінічній практиці”.

Асистент Шманько Олег Володимирович проводить практичне заняття зі студентами факультету іноземних студентів із дисципліни "Побічна дія ліків" (2022 рік)

З 2009 року на кафедрі розпочате навчання студентів заочної форми за cпеціальністю ”Фармація”. На кафедрі навчаються і провізори-інтерни спеціальності „Фармація”. Особливостями проведення занять з інтернами є вироблення у них самостійного мислення, відпрацювання практичних навичок з фармацевтичної опіки з метою підготовки до практичної діяльності.

За участю викладачів кафедри видано підручник „Загальна фармакокінетика”, підручник „Фармакотерапія”, викладачі кафедри прийняли активну участь у створенні довідника для практичних лікарів «Раціональна фармакотерапія хронічних захворювань печінки» (2015 р.).

Доцент Мандзій Зоя Петрівна навчає методам клінічного обстеження хворих студентів стоматологічного факультету (2022 рік)