Наукові публікації ас. Лобанець Н.В.

  1. Самогальська О.Є., Лобанець Н.В., Сидорівський А.М., Куліковський Л.Л. Клініко-гемодинамічні аспекти алкогольного цирозу печінки /Сучасна гастроентерологія. – 2015. - № 2 (82). – С. 37-41.
  2. Самогальська О. Є. Визначення незалежних предикторів смертності при алкогольних цирозах печінки на основі багатофакторного аналізу/ О.Є. Самогальська, Н.В. Лобанець //Вестник Клуба панкреатологов. - 2011. - № 1(10). – С. 57-59.
  3. Лобанець Н. В. Роль ендогенної інтоксикації у прогресуванні портальної гіпертензії при алкогольних цирозах печінки /Н.В. Лобанець, О.Є. Самогальська, С.Є. Шостак, Л.І. Складанюк, Р.П. Дуць, І.О. Боровик, Б.М. Депутат// Проблеми екології та медицини.– 2010. - № 5-6. – С. 16-20.
  4. Самогальська О.Є. Прогнозування смертності при алкогольних цирозах печінки /О.Є. Самогальська, Н.В. Лобанець // Експериментальна та клінічна патологія.– 2010. - № 3. – С. 87-90.
  5. Самогальська О.Є., Лобанець Н.В. Вплив лізиноприлу на прояви портальної гіпертензії при алкогольних цирозах печінки //Світ медицини та біології. – 2010. - № 2. – С. 151-154.
  6. Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Лобанець Н.В. «Окремі аспекти патогенетичної терапії алкогольно-вірусного субкомпенсованого цирозу печінки» //Кримський терапевтичний журнал №2 (13).- 2009.- С.66-69.