Наукові публікації доц. Мандзій З.П.

 1. Samohalska O. Evaluation of efficiency of imiglucerase (cerezyme) in the treatment of gaucher disease (case reports and review of the literature) /O.Samohalska, S. Kornaga, Z. Mandziy, T. Boiko, L.Radetska //Georgian Medical News - 2018. - №2(275). – Р. 69-73.
 2. Пасечко Н.В. Організація самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Внутрішня медицина»/ Н.В.Пасечко, Л.В. Радецька, А.О.Боб, Л.В.Наумова, М.Є.Гаврилюк, А.І.Балабан, З.П.Мандзій. // Медична освіта. – 2017. – С. 42-47.
 3. Самогальська О.Є. Використання комбінованого гепатопротектора «Гепадиф» для комплексного лікування та профілактики токсичного гепатиту у пацієнтів з гемобластозами/Самогальська, З.П. Мандзій, С.І.Корнага, Л.В. Радецька, Т.В. Бойко, В.А. Каплун//Вісник наукових досліджень. – 2017. - №3. – С. 30-34.
 4. Корнага С.І. Етика і деонтологія в навчальному процесі студента медика/ З.П.Мандзій // Медична освіта. - 2013. - №4. - С. 48-50.
 5. Мандзій З.П. Викладання дисципліни «Фактори і механізми фармацевтичної активності і токсичності лікарських засобів на етапах фармакокінетики» в умовах кредитно-модульної ситеми на кафедрі клінічної фармації / З.П.Мандзій// Медична освіта. - 2013. - №3. - С. 55-58.
 6. Мандзій З.П. Симптоматичне лікування залізодефіцитної анемії / З.П. Мандзій // Вісник наукових досліджень. - 2013. - №3. - С. 35-37.
 7. Мандзій З.П. Досвід лікування хворих на хронічну лімфоїдну лейкемію лейкераном та циклофосфаном, ускладнену цитопенією / З.П. Мандзій //Фармацевтиичний часопис - 2013. - №3. С. - 90-93.
 8. Мандзій З.П., Кліщ І. М., Тюріна В. Ф Цяпа Ю.М. , Гаріян М.П., Марків І.М., Лихацька В.О. Мерецька І. В. Модульний підхід до викладання клінічної фармації в умовах кредитно –модульної технології навчання // --Медична освіта, № 4 2010 – 80-82 с.
 9. Цяпа Ю.М. Кліщ І. М., Тюріна В. Ф, Гарі “ян М.П., Мандзій З.П., Марків І.М., Лихацька В.О. Наш досвід викладання клінічної фармації іноземним студентам // Медична освіта, №3 2009 - 55-56с.
 10. Соколова Л.В., Кліщ І. М., Тюріна В. Ф., Марків І.М., Цяпа Ю. М., Мандзій З.П. Організація виробничої практики з фармацевтичної інформації та фармацевтичної опіки на кафедрі клінічної фармації //Медична освіта №1 2009.31-33 с.
 11. Кліщ І. М., Тюріна В. Ф., Марків І.М., Мандзій З.П., Цяпа Ю.М. Організація контролю знань на кафедрі клінічної фармації //Медична освіта №4 2007 40-42с.