Наукові публікації доц. Маркова І.М.

 1. Dmytro Korobko, Liliya Logoyda, Ihor Markiv, Ihor Berdey Computer prognosis of biological activity for a number of new 7-R-8-substituted-1,3-dimethylxanthine. Asian J Pharm Clin Res, Vol 9, Issue 6, 2016, 91–95.
 2. Самогальська О.Є., Марків І.М. Гепабене // Раціональна фармакотерапія хронічних захворювань печінки. Довідник для практикуючих лікарів / Під загальною редакцією професора М.Б.Щербиніної – К.: ТОВ “ Бібліотека “ Здоров’я України ”, 2015. – С.22 – 26.
 3. Самогальська О.Є., Марків І.М., Тюріна В.Ф. Гастропатії як коморбідна патологія у терапевтичних хворих / Коморбідні стани в практиці лікаря-інтерніста. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – С.77 – 78.
 4. Раціональне застосування антибактеріальних засобів у багатопрофільному стаціонарі /В.Ф. Тюріна, О.Є. Самогальська, Марків, М.П. Гаріян //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. - № 1 (13). – С. 175-176.
 5. Горішна Н.І., Кліщ І.М., Марків І.М., Тюріна В.Ф. Клініко – економічний аналіз загальної вартості стаціонарного лікування жовчокам’яної хвороби // Фармацевтичний часопис. - 2012. - №1. – С. 130 – 134.
 6. Тюріна В. Ф, Кліщ І. М., Марків І.М. /Викладання клінічної фармації студентам фармацевтичного факультету. // -Медична освіта, № 1 - 2011 - 74-77 с.
 7. Мандзій З.П., Кліщ І. М., Тюріна В. Ф Цяпа Ю.М. , Гаріян М.П., Марків І.М., Лихацька В.О. Мерецька І. В. Модульний підхід до викладання клінічної фармації в умовах кредитно –модульної технології навчання // --Медична освіта, № 4 2010 – 80-82 с.
 8. Цяпа Ю.М. Кліщ І. М., Тюріна В. Ф, Гарі “ян М.П., Мандзій З.П., Марків І.М., Лихацька В.О. Наш досвід викладання клінічної фармації іноземним студентам // Медична освіта, №3 2009 - 55-56с.
 9. Соколова Л.В., Кліщ І. М., Тюріна В. Ф., Марків І.М., Цяпа Ю. М., Мандзій З.П. Організація виробничої практики з фармацевтичної інформації та фармацевтичної опіки на кафедрі клінічної фармації //Медична освіта №1 2009.31-33 с.
 10. Кліщ І. М., Тюріна В. Ф., Марків І.М., Мандзій З.П., Цяпа Ю.М. Організація контролю знань на кафедрі клінічної фармації //Медична освіта №4 2007 40-42с.
 11. Кліщ І. М., Тюріна В. Ф., Марків І.М., Гаріян М. П. Досвід організації самостійної аудиторної та поза аудиторної роботи на курсі клінічної фармації і фармакотерапії // Медична освіта № 4, 2006, 61-63С.
 12. Starodub E., Gavriljuk M., Samogalska О., Markiv I. Pathogenetic substantiation of specific Therapy in Duodenal Ulcer Associated with Helicobacter Pylori// The American Journal of Gastrotnterology. -Vol. 89. -№ 8. - August 1994.
 13. Markiv I., Danylkiv S. The Use of Millimeterband Electromagnetic Waves Therapy in Patients with Duodenal Ulcers Associated with Helicobacter Pylory (HP) // The American Journal of Gastroenterology. -Vol. 89. -№ 8. - August 1994.
 14. Gawriljuk M., Starodub E.,Markiv I. Effectiveness of the lokal therapy of HP-positive duodenal ulcer // Acta Gastrotуnterologica Belgica. - 1993. - № 41.