Наукові публікації доц. Мерецької І.В.

  1. Мерецький В.М. Місце клінічної фармакології у сучасній медицині / В.М. Мерецький, І.В. Мерецька //Український журнал медицини, біології та спорту. - 2018. - Т. 3, № 3(12). - С. 221-223.
  2. Meretskyi V., Meretska I., Kulyanda O., Kamtoh G. Direct renin inhibitors in arterial hypertension treatment // Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. – 2017. – Vol 25 No 6. – P. 146-154.
  3. Korda M. Immunological distress in experimental cranial trauma combined with insulin dependent diabetes (experimental study) / M. Korda, V. Meretskyi , I. Meretska // Georgian Medical News. – 2017. – 2 (263). – P. 111-118.
  4. Мерецький В. М. Аналіз морфологічних змін серця та печінки при експериментальній черепно–мозковій травмі / В. М. Мерецький, В. М. Перцович, І. В. Мерецька // Клінічна хірургія. - 2016. - № 5. - С. 66-68.
  5. Лазарчук Т.Б. Оцінка ефективності превентивних заходів у хворих, які перенесли гострий панкреатит / Т.Б. Лазарчук, О. Є. Самогальська, І. В. Мерецька //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2016. № 2. – С. 123
  6. Самогальська О.Є. Особливості перебігу печінкової патології у хворих з метаболічним синдромом /О.Є. Самогальська, Н.М. Олійник, І.М. Марків, В.Ф. Тюріна, М.П. Гаріян, І.В. Мерецька //Здобутки клінічної і експерементальної медицини. – 2013. - № 1 (13). – С. 173-174
  7. Мерецька І.В. Сучасні аспекти організації викладання клінічної фармації студентам фармацевтичного факультету / Медична освіта. – 2012. - № 4. – С. 105-107.
  8. Ефективність лікування цирозу печінки із застосуванням альфа-ліпоєвої кислоти /О.Є. Самогальська, Т.Б. Лазарчук, Н.М. Олійник, І.В. Мерецька // Галицький лікарський вісник. – 2012. – Т. 19, № 2. – С. 92-94
  9. Самогальська О.Є. Аналіз показників фіброзування печінки у хворих на субкомпенсований цироз печінки /О.Є. Самогальська, Т.Б. Лазарчук, Н.М. Олійник, І.В. Мерецька, О.В. Баб’як //Вісник наукових досліджень.- № 2(59).- 2012.- С.29-31.
  10. Мерецька І.В. Вплив нового гіпоглікемічного рослинного збору на стан імунного статусу при цукровому діабеті / І.В. Мерецька // Таврический медико-биологический вестник. – 2012. - Т. 15, № 4(60). – С. 251-253.
  11. Мерецька І.В. Дослідження гіпоглікемічних та гіполіпідемічних властивостей нового рослинного збору при цукровому діабеті / І.В. Мерецька // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2012. – № 2(17). – С. 93-95.
  12. Мерецька І.В. Вплив нового гіпоглікемічного рослинного збору на динаміку показників цитокінового статусу при цукровому діабеті / І.В. Мерецька // Медична хімія. – 2012. – Т.14, № 4. – С. 101-103.