Наукові публікації проф. Самогальської О.Є.

 1. Samohalska O. Analysis of Combined Treatment with Azathioprine and Thiotriazoline on the Course of Chronic Liver Disease in Male Rats/ O. Samohalska, T. Lazarchuk, O. Shmanko // Asian Journal of Pharmaceutics - Jan-Mar 2018 (Supp.l) - Vol 12, No 01 (2018) - S166-169
 2. Samohalska O. Evaluation of efficiency of imiglucerase (cerezyme) in the treatment of gaucher disease (case reports and review of the literature) /O.Samohalska, S. Kornaga, Z. Mandziy, T. Boiko, L.Radetska //Georgian Medical News - 2018. - №2(275). – Р. 69-73
 3. Самогальська О.Є. Використання комбінованого гепатопротектора «Гепадиф» для комплексного лікування та профілактики токсичного гепатиту у пацієнтів з гемобластозами/Самогальська, З.П. Мандзій, С.І.Корнага, Л.В. Радецька, Т.В. Бойко, В.А. Каплун//Вісник наукових досліджень. – 2017. - №3. – С. 30-34
 4. Logoyda Lilia, Korobko Dmytro, Samohalska Olena, Berdey Ihor, Kuchmerovska Tamara Development of Methodology for Identification of Captopril in Medicines Asian Journal of Pharmaceutics. Jul-Sep. 2016. 10(3). p.169
 5. Лазарчук Т.Б. Оцінка ефективності превентивних заходів у хворих, які перенесли гострий панкреатит / Т.Б. Лазарчук, О. Є. Самогальська, І. В. Мерецька //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2016. № 2. – С. 123
 6. Самогальська О.Є. Раціональна фармакотерапія хронічних захворювань печінки. Довідник для практикуючих лікарів /Під загальною редакцією проф.. М.Б. Щербиніної – К.: «Бібліотека «Здоров’я України», 2015. – 442 с.
 7. Самогальська О.Є., В.М. Мерецький, О.В. Баб’як Особливості перебігу поєднаної алкогольної та неалкогольної жирової хвороби печінки /Гепатологія. – 2015. – № 1. – С. 57-63
 8. Самогальська О.Є., Марків І.М., Тюріна В.Ф. Гастропатії як коморбідна патологія у терапевтичних хворих // Коморбідні стани в практиці лікаря-інтерніста. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – С.77 – 78.
 9. Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Баб’як О.В. Особливості перебігу алкогольного цирозу печінки у жінок // Коморбідні стани в практиці лікаря-інтерніста. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – С.76 – 77.
 10. Самогальська О.Є., Лобанець Н.В., Сидорівський А.М., Куліковський Л.Л. Клініко-гемодинамічні аспекти алкогольного цирозу печінки /Сучасна гастроентерологія. – 2015. - № 2 (82). – С. 37-41
 11. Самогальська О.Є. Етіопатогенетична порівняльна характеристика субкомпенсованого цирозу печінки /О.Є. Самогальська, Т.Б. Лазарчук, О.В. Баб’як //Вісник проблем біології і медицини – 2013. – Вип. 3, Том 1 (102). – С. 196-199
 12. Самогальська О.Є. Прогнозування ефективності терапії алкогольного цирозу печінки /О.Є. Самогальська, Т.Б. Лазарчук, О.В. Баб’як, І.М. Вітрук //Гастроентерологія: Збірник наукових статей – 2013. – № 3 (49). – С. 82-87
 13. Самогальська О.Є. Раціональне застосування антибактеріальних засобів у багатопрофільному стаціонарі /В.Ф. Тюріна, О.Є. Самогальська, Марків, М.П. Гаріян //Здобутки клінічної і експерементальної медицини. – 2013. - № 1 (13). – С. 175-176
 14. Самогальська О.Є. Особливості перебігу печінкової патології у хворих з метаболічним синдромом /О.Є. Самогальська, Н.М. Олійник, І.М. Марків, В.Ф. Тюріна, М.П. Гаріян, І.В. Мерецька //Здобутки клінічної і експерементальної медицини. – 2013. - № 1 (13). – С. 173-174
 15. Самогальська О.Є. Формування деонтологічних аспектів професійного спілкування у лікарів-інтернів і субординаторів / О.І. Криськів, Л.С. Бабінець, Н.І. Ярема, О.Є. Самогальська //Медична освіта. - 2012. - № 3. - С. 31-38.
 16. Самогальська О.Є. Ефективність лікування цирозу печінки із застосуванням альфа-ліпоєвої кислоти /О.Є. Самогальська, Т.Б. Лазарчук, Н.М. Олійник, І.В. Мерецька // Галицький лікарський вісник. – 2012. – Т. 19, № 2. – С. 92-94
 17. Самогальська О.Є. Особливості перебігу цирозу печінки залежно від індексу маси тіл /О.Є. Самогальська, Т.Б. Лазарчук, Н.М. Олійник //Гастроентерологія: Міжвідомчий збірник – Дніпропетровськ: Журфонд, 2012. –Випуск 46. – С. 387-393
 18. Самогальська О.Є. Аналіз показників фіброзування печінки у хворих на субкомпенсований цироз печінки /О.Є. Самогальська, Т.Б. Лазарчук, Н.М. Олійник, І.В. Мерецька, О.В. Баб’як //Вісник наукових досліджень.- № 2(59).- 2012.- С.29-31.
 19. Самогальська О.Є. Особливості перебігу цирозу печінки залежно від індексу маси тіл /О.Є. Самогальська, Т.Б. Лазарчук, О.В. Баб’як //Гастроентерологія: Міжвідомчий збірник – Дніпропетровськ: Журфонд, 2011. –Випуск 45. – С. 247-252
 20. Самогальська О.Є., Баб’як О.В. Особливості цитокінового профілю при цирозі печінки у хворих з різним індексом маси тіла /О.Є. Самогальська, О.В. Баб’як // Галицький лікарський вісник. – 2011. – № 2. – С. 110-112
 21. Самогальська О.Є. Аналіз ефективності антралю при лікуванні алкогольного цирозу печінки /О.Є. Самогальська, О.В. Баб’як //Сучасна гастроентерологія. – 2011. – № 4 (60). – С. 135-139
 22. Самогальська О. Є. Визначення незалежних предикторів смертності при алкогольних цирозах печінки на основі багатофакторного аналізу/ О.Є. Самогальська, Н.В. Лобанець //Вестник Клуба панкреатологов. - 2011. - № 1(10). – С. 57-59
 23. Лобанець Н. В. Роль ендогенної інтоксикації у прогресуванні портальної гіпертензії при алкогольних цирозах печінки /Н.В. Лобанець, О.Є. Самогальська, С.Є. Шостак, Л.І. Складанюк, Р.П. Дуць, І.О. Боровик, Б.М. Депутат// Проблеми екології та медицини.– 2010. - № 5-6. – С. 16-20
 24. Самогальська О.Є. Прогнозування смертності при алкогольних цирозах печінки /О.Є. Самогальська, Н.В. Лобанець // Експериментальна та клінічна патологія.– 2010. - № 3. – С. 87-90
 25. Самогальська О.Є. Оптимізація лікування хворих на цироз печінки невірусного генезу //Запорожский медицинский журнал. - 2010. – Том 12. - № 5. – С. 66-68
 26. Самогальська О.Є., Лобанець Н.В. Вплив лізиноприлу на прояви портальної гіпертензії при алкогольних цирозах печінки //Світ медицини та біології. – 2010. - № 2. – С. 151-154
 27. Гребеник М.В., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Масик О.М. Сучасні підходи до організації навчального процесу на кафедрі терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти (ФПО) //Медична освіта. - 2010. - №1. - С.68-71.
 28. Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Олійник Н.М. „Клініко-біохімічні особливості перебігу хронічних захворювань печінки на фоні метаболічного синдрому” //Вісник наукових досліджень.- №4(57).- 2010.- С.12-15.
 29. Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Лобанець Н.В. «Окремі аспекти патогенетичної терапії алкогольно-вірусного субкомпенсованого цирозу печінки» //Кримський терапевтичний журнал №2 (13).- 2009.- С.66-69.
 30. Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б. Клініко-біохімічні аспекти субкомпенсованого цирозу печінки алкогольного походження //Сучасна гастроентерологія.-№2 (46).-2009.-С.18-21.
 31. Самогальська О.Є. Ефективність препарату «Антраль» при неалкогольній жировій хворобі печінки //Сучасна гастроентерологія.-№ 5 (49).-2009.-С.85-88
 32. Самогальська О.Є. Алкогольна хвороба печінки: власне спостереження. Можливості діагностики та підходи до лікування //Новости медицины и фармации. – 2009. - № 279. – С. 45-48
 33. Самогальська О.Є., Карпенко Н.В. Цироз печінки: сучасний стан проблеми //Сімейна медицина. – 2009. – № 2. – С.6-7
 34. Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б. Клініко-біохімічні аспекти субкомпенсованого цирозу печінки алкогольного походження //Сучасна гастроентерологія.-№2 (46).-2009.-С.18-21