Наукові публікації ас. Шманька О.В.

 1. Samohalska O.Y., Lazarchuk T.B., Shmanko O.V. Analysis of combined treatment with azathioprine and thiotriazoline on the course of chronic liver disease in male rats /O.Y. Samohalska, T.B. Lazarchuk, O.V. Shmanko// Asian Journal of Pharmaceutics. – 2018. – Vol. 12(1). – P. S166-S169.
 2. Шманько О.В. Ефективність фіксованих комбінацій лізиноприлу з мельдонієм та еналаприлу з нітрендипіном у хворих на артеріальну гіпертензію з когнітивними розладами /О.В. Шманько// Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – Vol. 5(10). – P. 327-339.
 3. Шманько О.В. Порівняльна оцінка впливу пірацетаму та мельдонію на когнітивні розлади у хворих на артеріальну гіпертензію /О.В. Шманько// Ліки України Плюс. – 2015. - №4(25). – С. 57-60.
 4. Шманько О.В. Вплив структурно-функціонального стану серця на розвиток когнітивних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію /О.В. Шманько// Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – №2,3(23). – С. 157-162.
 5. Шманько О.В. Когнітивні функції у хворих на артеріальну гіпертензію в залежності від стану згортальної системи крові та функції нирок /О.В. Шманько// Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – Vol. 5(9). – P. 714-725.
 6. Шманько О.В. Роль дисліпідемії в розвитку когнітивних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію /О.В. Шманько// Кардиология: от науки к практике. – 2015. - №3(16). – С. 96-104.
 7. Шманько О. В. Клінічна ефективність комбінації еналаприлу та нітрендипіну у хворих на артеріальну гіпертензію / О. В. Шманько, О.Є. Генсьорський, В.В. Шманько, О.Р. Голик // Кардиология: от науки к практике. - 2014. - №3(10). – С. 13-19.
 8. Шманько О.В. Стан когнітивних функцій у хворих на артеріальну гіпертензію /О.В. Шманько, М.І. Швед// Вісник наукових досліджень. – 2014. - №2(75). – С. 49-52.
 9. Шманько О.В. Клінічна ефективність і безпека застосування етапної терапії у пацієнтів із хронічним суглобовим синдромом при остеоартрозі та ревматоїдному артриті / О.В. Шманько, Б.Р. Русин, В.В. Шманько [та ін.] // Ліки України Плюс. – 2012. - № 3. – С. 41-43.
 10. Шманько О.В. Клінічна ефективність замісної ферментної терапії у хворих на хронічний панкреатит / О.В. Шманько, І.В. Мерецька, В.В. Шманько [та ін.] // Вісник наукових досліджень. - 2010. - № 4. - С. 41-42.
 11. Шманько О.В. Сучасні погляди на застосування противірусних засобів для профілактики та лікування гострих респіраторних інфекцій / О.В. Шманько, В.В. Шманько, Ю.В. Лазарчук [та ін.] // Мистецтво лікування. – 2009. - № 10. - С. 78-81.