Наукові публікації доц. Тюріної В.Ф.

  1. Самогальська О.Є., Марків І.М., Тюріна В.Ф. Гастропатії як коморбідна патологія у терапевтичних хворих // Коморбідні стани в практиці лікаря-інтерніста. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – С.77 – 78.
  2. Раціональне застосування антибактеріальних засобів у багатопрофільному стаціонарі /В.Ф. Тюріна, О.Є. Самогальська, Марків, М.П. Гаріян //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. - № 1 (13). – С. 175-176.
  3. Особливості перебігу печінкової патології у хворих з метаболічним синдромом /О.Є. Самогальська, Н.М. Олійник, І.М. Марків, В.Ф. Тюріна, М.П. Гаріян, І.В. Мерецька - науково-практичний журнал // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. “ №1 (18 ) 2013р.173-174.
  4. Тюріна В. Ф., Андрейчин С. М., Самогальська О.Є. Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів // Газета „ Медична академія” 10 листопада 2012р. №21 (326) с.5.
  5. Горішна Н.І., Кліщ І.М., Марків І.М., Тюріна В.Ф. Клініко – економічний аналіз загальної вартості стаціонарного лікування жовчокам’яної хвороби // Фармацевтичний часопис. - 2012. - №1. – С. 130 – 134.
  6. Тюріна В. Ф, Кліщ І. М., Марків І.М. /Викладання клінічної фармації студентам фармацевтичного факультету. // -Медична освіта, № 1 - 2011 - 74-77 с.
  7. Тюріна В. Ф., Андрейчин С. М., Самогальська О.Є. Діагностика та лікування захворювань внутрішніх органів // Газета „ Медична академія” 28 жовтня 2010р. №20 (277) с.5.
  8. Мандзій З.П., Кліщ І. М., Тюріна В. Ф Цяпа Ю.М. , Гаріян М.П., Марків І.М., Лихацька В.О. Мерецька І. В. Модульний підхід до викладання клінічної фармації в умовах кредитно –модульної технології навчання // --Медична освіта, № 4 2010 – 80-82 с.
  9. Цяпа Ю.М. Кліщ І. М., Тюріна В. Ф, Гарі “ян М.П., Мандзій З.П., Марків І.М., Лихацька В.О. Наш досвід викладання клінічної фармації іноземним студентам // Медична освіта, №3 2009 - 55-56с.
  10. Соколова Л.В., Кліщ І. М., Тюріна В. Ф., Марків І.М., Цяпа Ю. М., Мандзій З.П. Організація виробничої практики з фармацевтичної інформації та фармацевтичної опіки на кафедрі клінічної фармації //Медична освіта №1 2009.31-33 с.
  11. М.В. Лелека, В.Ф.Тюріна, Н.П.Свистун. Аналіз фармацевтичного ринку лікарських засобів, які використовуються при синдромі хронічної втоми //Фармацевтичний часопис 2008.- №3.- 23-27.
  12. С. І. Шкробот., В. В. Шкробот, О. П. Венгер, Я. М. Несторович, Л.Т. Сновида, О.Є. Смашна, Г.Ф., Корнієнко, В. Ф. Тюріна. Ауто агресивна поведінка у хворих на психічні розлади.// Здобутки клінічної та експериментальної медицини. №1 2008 .- с 93-96.
  13. Тюрина В. Ф., Тюрин П. А. Контактная корекция зрения //Око. -2008-№41(3) 52-54с .
  14. Тюрина В.Ф., Тюрин П. А. Контактная корекция зрения //Око. -2008-№40 (2) 62-63с.
  15. Тюрина В.Ф., Тюрин П. А. Применение глюкокортикостероидов в офтальмологии //Око. -2008.-№39(1)52-54с.
  16. Кліщ І. М., Тюріна В. Ф Викладання клінічної фармації студентам фармацевтичного факультету//Медична освіта №1 2008 28-31с.